Nexgard

Nexgard - žvakaće tablete

 

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA
NexGard 11 mg tablete za žvakanje za pse 2 - 4 kg
NexGard 28 mg tablete za žvakanje za pse 4 - 10 kg
NexGard 68 mg tablete za žvakanje za pse 10 - 25 kg
NexGard 136 mg tablete za žvakanje za pse 25 - 50 kg


2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Djelatna tvar:
Svaka tableta sadrži:
NexGard Afoksolaner (mg)
tablete za žvakanje za pse 2- 4 kg 11,3
tablete za žvakanje za pse 4 - 10 kg 28,3
tablete za žvakanje za pse 10 - 25 kg 68,0
tablete za žvakanje za pse 25 - 50 kg 136,0
Pomoćna tvar:
Kalij sorbat (E202): 3 mg/g.
Za potpuni popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.


3. FARMACEUTSKI OBLIK
Tablete za žvakanje.
Prošarane crvene do smeđe crvenkaste, kružnog (tablete za pse 2-4 kg) ili pravokutnog oblika (tablete  za pse > 4-10 kg, tablete za pse > 10-25 kg i tablete za pse > 25-50 kg).

4. KLINIČKE POJEDINOSTI
4.1 Ciljne vrste životinja
Psi.


4.2 Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja
Liječenje invazije buha u pasa (Ctenocephalides felis i C. canis) za najmanje 5 tjedana. Može se  koristiti kao dio strategije liječenja za kontrolu alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (FAD).
Liječenje invazije krpelja u pasa (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus  sanguineus). Jedan tretman ubija krpelja do mjesec dana.
Krpelji i buhe se moraju pričvrstiti na domaćina kako bi bili izloženi djelovanju djelatne tvari. Za  buhe (C. felis) početak djelovanja je u roku 8 sati nakon pričvršćenja. Za krpelje, početak djelovanja  je unutar 48 sati od pričvršćenja.


4.3 Kontraindikacije
Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

Lukovice cvijeća

 • Amaryllis-apple-blossom Calla-flame

  veliki izbor lukovica cvijeća
  i opreme za sadnju cvijeća

Sadnice ruža

 • Ruza-stablasica-Baby-Gold-Star

  Veliki izbor sadnica ruža:
  stablašice, penjačice,
  čajevke

Voćne sadnice

 • VILJAMOVKA

  jabuka, kruška, šljiva,
  trešnja, višnja, breskva,
  nektarina, marelica, dunja

Sadnice bobičastog voća

 • americka-borovnica

  Veliki izbor sadnica
  bobičastog voća

U vinogradu / u podrumu

 •  vino_slika

Galerija

 • VADS_1.jpg

Navodnjavanje

Oprema za jesen

 • jesen2.JPG

Gnojidba

 • mineralna-gnojiva

   

  Ponuda i preporuke
  za gnojidbu

Poveznice

Anketa

Na našoj stranici najviše informacija tražite pod: